FANDOMAlchemic Magician
アルケミック・マジシャン
AlchemicMagician-REDU-EN-SR-1E
 Tên Nhật アルケミック・マジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Arukemikku Majishan
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 65301952
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.