FANDOM


Al-Lumi'raj
イルミラージュ
AlLumiraj-MP16-EN-C-1E
 Tên Việt Độc Giác Ảnh Thố
 Tên Nhật イルミラージュ
 Tên Nhật (rōmaji) Irumirāju
 Tên Nhật (Dịch) Illumi'raj
 Tên Hàn 일루미라지
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 25795273
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.