FANDOM


Aitsu
アイツ
Aitsu-DR1-EN-C-UE
 Tên Nhật アイツ
 Tên Nhật (rōmaji) Aitsu
 Tên Nhật (Dịch) That Other Guy
 Tên Hàn 아이츠
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Tiên
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 48202661
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.