FANDOM


Ai's Show
 • Nhật: — Ai
  アイ
  — SHOW
  ショウ
 • Kana:
  Ai
  アイ —
  SHOW
  ショウ
 • Romaji: - Ai - Shō
 • Việt: Buổi Trình Diễn của Ai
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Thông thường

Khi một quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn mục tiêu quái thú đang chiến đấu đó; Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ số quái thú Mạng Ảo khác Liên kếtCÔNG 2300 từ Bộ bài Phụ của bạn, mà có tổng CÔNG thấp hơn bằng với CÔNG của quái thú được chọn, vào vùng của bạn mà Quái thú Liên kết chỉ điểm, sau đó kết thúc Giai đoạn Chiến đấu. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ai's Show" mỗi lượt.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Ai's Show When an opponent's monster declares an attack: Target that attacking monster; Special Summon any number of non-Link Cyberse monsters with 2300 ATK from your Extra Deck, whose total ATK is less than or equal to the targeted monster's ATK, to your zones a Link Monster points to, then end the Battle Phase. You can only activate 1 "A.I.'s Show" per turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.