FANDOM


Aegaion the Sea Castrum
()(かい)(じょう)アイガイオン
AegaiontheSeaCastrum-BOSH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
かい
じょうアイガイオン
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
じょう
アイガイオン
 Tên Nhật (rōmaji) Makaijō Aigaion
 Tên Nhật (Dịch) Aegaion the Magic Sea Castle
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ ? / 3000
 Mã số 10678778
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.