Advent Skull Archfiend
デーモンの(こう)(りん)
 Tên Việt Ác Quỷ Trình Diện
 Tên Nhật (Kana) デーモンの
こう
りん
 Tên Nhật (Chuẩn) デーモンの降
こう
りん
 Tên Nhật (rōmaji) Dēmon no Kōrin
 Tên Nhật (Dịch) Daemon's Advent
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1200
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.