FANDOM


Advance Zone
アドバンス・ゾーン
AdvanceZone-OP01-EN-C-UE
 Tên Việt Khu Vực Thượng Đẳng
 Tên Nhật アドバンス・ゾーン
 Tên Nhật (rōmaji) Adobansu Zōn
 Tên Hàn 어드밴스 존
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 76224717
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.