Adreus, Keeper of Armageddon
(しゅう)(えん)(しゅ)()(しゃ)アドレウス
AdreusKeeperofArmageddon-BP01-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
しゅう
えんの
しゅ
しゃアドレウス
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゅう
えん
の守
しゅ
しゃ
アドレウス
 Tên Nhật (rōmaji) Shūen no Shugosha Adoreusu
 Tên Nhật (Dịch) Adreus, Keeper of the End
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM.png
 Hạng sao 5 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 1700
 Mã số 94119480
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.