FANDOM


Acidic Downpour
アシッドレイン
AcidicDownpour-PTDN-EN-C-1E
 Tên Nhật アシッドレイン
 Tên Nhật (rōmaji) Ashiddorein
 Tên Nhật (Dịch) Acid Rain
 Tên Hàn 애시드 레인
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 35956022
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.