FANDOM


Achichi @Ignister
アチチ(アット)イグニスター
Achichi@Ignister-IGAS-JP-OP
 Tên Việt Achichi @Mẫn Tiệp Kiến Thể
 Tên Nhật (Kana) アチチ
アットイグニスター
 Tên Nhật (Chuẩn) アチチ@
アット
イグニスター
 Tên Nhật (rōmaji) Achichi Atto Igunisutā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 800
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.