FANDOM


Accesscode Talker
アクセスコード・トーカー
AccesscodeTalker-ETCO-JP-OP
 Tên Việt Truy Mã Luận Đồ
 Tên Nhật アクセスコード・トーカー
 Tên Nhật (rōmaji) Akusesukōdo Tōkā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Trái LM-Left, Dưới LM-Bottom, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 2300 / 4
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.