FANDOM


Accellight
アクセル・ライト
Accellight-LED3-EN-C-1E
 Tên Việt Tăng Tốc Ánh Sáng
 Tên Nhật アクセル・ライト
 Tên Nhật (rōmaji) Akuseru Raito
 Tên Hàn 액셀 라이트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 34838437
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.