Accel Synchron
アクセル・シンクロン
AccelSynchron-SDSE-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Đồng Đồ Gia Tốc
 Tên Nhật アクセル・シンクロン
 Tên Nhật (rōmaji) Akuseru Shinkuron
 Tên Hàn 액셀 싱크론
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Synchro / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 2100
 Mã số 37675907
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.