FANDOM


Abyss Warrior
アビス・ウォリアー
AbyssWarrior-ABYR-EN-C-1E
 Tên Việt Thâm Uyên Chiến Binh
 Tên Nhật アビス・ウォリアー
 Tên Nhật (rōmaji) Abisu Woriā
 Tên Hàn 어비스 워리어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1300
 Mã số 88409165
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.