FANDOM


Abyss Stungray
(しん)(えん)のスタングレイ
AbyssStungray-CROS-EN-C-1E
 Tên Việt Cá Đuối Vực Sâu
 Tên Nhật (Kana)
しん
えんのスタングレイ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
えん
のスタングレイ
 Tên Nhật (rōmaji) Shinen no Sutangurei
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 97232518
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.