FANDOM


Abyss Soldier
アビス・ソルジャー
AbyssSoldier-SDRE-EN-C-1E
 Tên Việt Thâm Uyên Chiến Sĩ
 Tên Nhật アビス・ソルジャー
 Tên Nhật (rōmaji) Abisu Sorujā
 Tên Hàn 어비스 솔저
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1300
 Mã số 18318842
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.