FANDOM


Abyss Dweller
(しん)(えん)(ひそ)(もの)
AbyssDweller-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しん
えんに
ひそむ
もの
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
えん
に潜
ひそ
む者
もの
 Tên Nhật (rōmaji) Shin'en ni Hisomumono
 Tên Nhật (Dịch) The One Who Lurks in the Abyss
 Tên Hàn 심연에 숨은 자
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Sea Serpent / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1400
 Mã số 21044178
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.