FANDOM


Abyss-squall
アビスコール
Abysssquall-ABYR-EN-SR-1E
 Tên Nhật アビスコール
 Tên Nhật (rōmaji) Abisukōru
 Tên Nhật (Dịch) Abyssquall
 Tên Hàn 어비스콜
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 34707034
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.