Abyss-scorn
アビスコーン
Abyssscorn-CBLZ-EN-C-1E.png
 Tên Nhật アビスコーン
 Tên Nhật (rōmaji) Abisukōn
 Tên Nhật (Dịch) Abysscorn
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 79206750
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.