FANDOM


"Abyss-" (アビス Abisu) là archetype các quái thú THỦY (và một QUANG), được dùng bởi Umbra, Brook Walker (quá khứ), Reginald KastleNash. Một bộ phận nhỏ trong số chúng thuộc archetype "Mermail".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.