FANDOM


Absorbing Jar
アブソーブポッド
AbsorbingJar-GAOV-EN-R-1E
 Tên Việt Bình Hấp Thụ
 Tên Nhật アブソーブポッド
 Tên Nhật (rōmaji) Abusōbu Poddo
 Tên Nhật (Dịch) Absorb Pod
 Tên Hàn 앱소브 포드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 500
 Mã số 03900605
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.