A.I. Love Fusion
 • Nhật: Ai
  アイ
  ラブ融
  ゆう
  ごう
 • Kana:
  Ai
  アイラブ
  ゆう
  ごう
 • Romaji: Ai Rabu Yūgō
 • Việt: Dung Hợp Tình Yêu của Ai
Khác:
Ai Love Fusion
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Triệu hồi Dung hợp 1 Quái thú Dung hợp "@Ignister" từ Bộ bài Phụ của bạn, dùng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Dung hợp. Nếu đối thủ điều khiển một (số) Quái thú Liên kết THỔ, bạn cũng có thể dùng lên đến 1 trong số chúng làm Nguyên liệu Dung hợp.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh A.I. Love Fusion Fusion Summon 1 "@Ignister" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. If your opponent controls an EARTH Link Monster(s) on their field, you can use 1 of them as Fusion Material.
Nhật ①:自分の手札・フィールドから、「@イグニスター」融合モンスターカードによって決められた融合素材モンスターを墓地へ送り、その融合モンスター1体をEXデッキから融合召喚する。そのXXXXXXフィールドの地属性リンクモンスターを1体まで融合素材XXXXXXXXXX


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.