Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
A.I. Challenge You
()たし-Ai(アイ)
 Tên Việt Nghi Thức Chiến Đấu của A.I.
 Tên Nhật (Kana)
はたし-
Ai
アイ-
 Tên Nhật (Chuẩn)
たし-Ai
アイ
 Tên Nhật (rōmaji) Hatashi -Ai-
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa