FANDOM


A-Counter

CorruptionCellA-TF04-JP-VG

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(エー)カウンター

Nhật (furigana)

エーカウンター

Nhật (kanji)

Aカウンター

Rōmaji

Ē Kauntā

Bản dịch tiếng Nhật

A Counter

Tiếng Anh

A-Counter

A-Counter, hay còn gọi là "Alien Counter", là một loại counter liên kết với "Alien" archetype. Hầu hết các hiệu ứng bài đều dựa trên sự tồn tại của quái thú đối phương để hoạt động. Phần nhiều là khi một quái thú "Alien" chiến đấu với quái thú có A-Counter, thì quái thú có A-Counter đó sẽ mất đi 300 ATKDEF chỉ vào lúc tính toán thiệt hại.

Tuy nhiên để giảm lượng ATK/DEF này, bạn cần một quái thú trên sân với hiệu ứng cụ thể đề cập đến việc giảm ATK/DEF, vì nó không phải là điều kiện vốn có của A-Counters. Lợi ích của điều này là việc giảm ATK/DEF sẽ được tích luỹ với nhiều quái thú có hiệu ứng đó trên sân, như là được hỗ trợ bởi các điều luật của "Alien Grey".

Mở rộng ra, A-Counters mang hình thái của "Corruption Cell "A"", giống như một mớ thịt đặc sệt với cái vòi "miệng" và một cái đuôi. "Interplanetary Invader "A"" cũng đồng thời là A-Counter, có vẻ như đã được tiến hóa thêm đôi chân và khả năng điều khiển tâm trí mà không cần đến quái thú "Alien" khác.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.