FANDOM
2015 Mega-Tins là 1 set của Yu-Gi-Oh! Trading Card Game collectible tins. Giống như 2014 Mega-Tins, tins này lớn hơn khoảng 15% so với collectible tins từ các năm trước và chỉ có một đợt.

Phân tích

Mỗi tin chứa ba bản từ 16-lá-bài của [2015 Mega-Tin Mega Pack|Mega-Packs]] cũng như ba lá bài khuyến mãi:

"Odd-Eyes Pendulum Dragon" Tin chứa:

"Dark Rebellion Xyz Dragon" Tin chứa:

Hình ảnh

Danh sách

Tin Số set Tên lá bài Độ hiếm Thể loại
Odd-Eyes CT12-EN001 Odd-Eyes Pendulum Dragon Platinum Secret Rare Pendulum Effect Monster
CT12-EN003 Elder Entity Norden Super Rare Fusion Effect Monster
CT12-EN004 Majesty's Fiend Super Rare Effect Monster
Dark Rebellion CT12-EN002 Dark Rebellion Xyz Dragon Platinum Secret Rare Xyz Effect Monster
CT12-EN005 Old Entity Hastorr Super Rare Synchro Effect Monster
CT12-EN006 Castel, the Skyblaster Musketeer Super Rare Xyz Effect Monster

Tham khảo

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.