FANDOM00 Rush
 • Nhật: 00
  ダブルオー
  ラッシュ
 • Kana:
  00
  ダブルオーラッシュ
 • Romaji: Daburu Ō Rasshu
 • Việt: Cấp Tốc Đôi Không
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Duy trì

Khi bạn đã tấn công một quái thú trong Thế Thủ với THỦ 0, bạn có thể tấn công lần nữa.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh 00 Rush When you have attacked a monster in Defense Position with DEF 0, you can attack again.
Nhật 守備力0の守備表示モンスターを攻撃した時もう一度攻撃できる

Hình ảnh khác

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.