Ảo Thuật/Illusion Magic (幻想魔(げんそうま), Gensōma), cũng được dịch là Illusionist hay là Dreams trong một số video games bản Anh, là một trong 4 loại của Ma thuật Tương khắc.

Nó sẽ mạnh khi đối đầu với Hắc Thuật nhưng lại yếu khi đối đầu với Quỷ Thuật.

Nó được đề cập ngắn gọn trong manga và là đặc trưng trong các video games Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories, Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards, Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction, và Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist.

Quái thú thuộc Tương khắc này có xu hướng quái dị, như đến từ thứ nguyên khác ("D.D. Warrior"), huyền ảo ("Talons of Shurilane"), bịp bợm ("Genin"), hay điều khiển ảo ảnh ("Illusionist Faceless Mage"), mộng mị ("Invitation to a Dark Sleep"), .v.v..

Ví dụ

TalonsofShurilane-ROD-EN-VG-card.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.