FANDOM


Ảnh bìa là hình ảnh được in bên ngoài bao bì sản phẩm, thường là được in ở mặt trước. Ảnh bìa thường là những lá bài được đánh giá cao về độ hấp dẫn của chúng và được bao gồm trong sản phẩm.

Xem thêm chi tiết: http://yugioh.wikia.com/wiki/Cover_card
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.