FANDOM


Điểm Gốc (Life Points), thường viết tắt là LP (Nhật: ライフポイント (LP(ライフポイント) từ mô tả lá bài trong Starter Deck 2014) Raifupointo, đôi khi còn gọi là ライフ Raifu "Life"; Trung: 生命(點) Shēngmìng(diǎn)), là một trị số được dùng như điểm Sức sống (Health) của các người chơi trong game Yu-Gi-OH!. Trò chơi sẽ có cách tính riêng để tăng hoặc giảm trị số Điểm Gốc này. Nếu một người chơi bị giảm Điểm Gốc về 0, đều đó nghĩa là họ đã thua Trận đấu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.