FANDOM


Các lá bài có điều kiện mà tên của nó luôn luôn được xem là tên của lá bài khác, bất kể đang ở đâu. Điều này áp dụng cả trong lúc xây dựng Bộ bài.

Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.