FANDOM


Mục này đề cập đến những lá bài có điều kiện mà vĩnh viễn luôn xử lý Cấp sao của nó với giá trị khác hẳn so với trên bản in của nó, bất kể là ở đâu.

Ví dụ

UltimayaTzolkin-CORE-NA-SR-LE

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.