PyroClockofDestiny-PGD-NA-C-UE.png

Bộ đếm lượt/turn count (ターンカウント Tānkaunto) là số lượt trong tổng số đã được chơi trong một trận Duel. Một số lá bài phụ thuộc vào yếu tố này để hiệu ứng được giải quyết sau khi lá bài ban đầu đã kích hoạt. Một số ví dụ về các lá bài đã dùng bộ đếm lượt là "Final Countdown", "Lightforce Sword" và "Swords of Revealing Light".

"Pyro Clock of Destiny" là một lá bài độc đáo cho phép bộ đếm lượt được tăng thêm một lượt, mà không ảnh hưởng đến trận đấu. Một lá bài mà vẫn ở trên sân trong một số giai đoạn (như là "Dust Barrier") không thể bị dời chuyển tiếp bởi "Pyro Clock of Destiny".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.