Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 5.000 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 07:06 ngày 28 tháng 11 năm 2020 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 23 tháng 11 năm 2020

     08:34  Pulse Mines khácsử +6.181 Korotime Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     08:26  Battle Ox‎‎ 3 thay đổi lịch sử-443[Korotime‎ (3×)]
     
08:26 (hiện | trước) -12 Korotime Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
08:24 (hiện | trước) 0 Korotime Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
08:23 (hiện | trước) -431 Korotime Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 n   07:52  The Wicked Dreadroot (manga) khácsử -492 Korotime Message Wall đóng góp Đã lùi lại sửa đổi của Kienz456 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Korotime Thẻ: Lùi tất cả
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.