Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.
Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 5.000 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 01:55 ngày 9 tháng 5 năm 2021 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 5 tháng 5 năm 2021

     08:48  Red Nova Dragon khácsử -6 Korotime Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     08:47  Red Nova Dragon (anime) khácsử -11 Korotime Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.