FANDOM


Đẩy về/Spinning là một thuật ngữ không chính thức đề cập đến hành động trả lại một lá bài từ sân về đầu Bộ bài của chủ nhân nó; Bài Quái thú từ Bộ bài Phụ sẽ được trả lại về Bộ bài Phụ khi nó bị đẩy về. Đẩy về khá là mạnh vì nó loại bỏ một lá bài trên sân và khiến chủ lá bài đó rút lại nó ở lần rút bài kế tiếp. Do hầu hết hiệu ứng đẩy về đều chọn mục tiêu quái thú, nên nó cũng có thể làm tiêu tốn lần Triệu hồi Thường hoặc Úp của chủ nhân trong lượt đó, và còn có thể loại bỏ các quái thú mạnh mẽ nhưng khá-khó-triệu-hồi như là "Stardust Dragon" hay "Destiny HERO - Plasma". Đẩy về hoạt động khá tốt với hiệu ứng bật lại/bouncing như là "Begone, Knave!", "Neo-Spacian Grand Mole", và "Giant Trunade".

Xem thêm: Trả lại từ sân về tay, Trả lại từ sân của bạn về tay bạn, Trả lại từ sân của đối phương về tay đối phương.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.