FANDOM


Để có thể đăng tải bài chuẩn xác thì bạn chỉ cần vào thẳng Wiki tiếng Anh, chọn Edit ở góc phải của trang (Lưu ý: Không chọn soạn thảo trực quan (Vitual Edit))

Ví dụ

HD1

Sau đó, sao chép toàn bộ phần thông tin đó và dán vào 1 trang tương tự của Wiki tiếng Việt này (Bạn chỉ cần thêm trước tên trang đó vi. là xong).

Ví dụ

HD2

Sau đó chèn thêm bản dịch tiếng việt là được.

Ví dụ

Ví dụ

HD3

Ví dụ

HD4

  • Cuối cùng là ấn Lưu trang và xem kết quả. (Lưu ý: Bạn có thể bấm xem trước ở kế bên Lưu trang để kiểm tra kết quả trước khi đăng, nhằm kịp thời sửa lỗi tránh sai sót.)

Cảm ơn bạn đã đóng góp cho Wiki. Chúc bạn biên tập vui vẻ.

HuyKaib@ (wallemail) 02:34, ngày 17 tháng 11 năm 2014 (UTC)
Koro Hiroshi (wallemail) 14:32, ngày 28 tháng 2 năm 2017 (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.