FANDOM


Úp Hi sinh (Tribute Set / アドバンスセット Adobansusetto "Advance Set") là một hành động Úp Thường một quái thú Cấp 5 trở lên bằng cách Hi sinh một (số)quái thú khác mà bạn điều khiển (bạn không cần phải cho đối phương xem quái thú mà bạn Úp). Cấp 5 và 6 sao, yêu cầu 1 Hi sinh, trong khi Cấp 7 sao trở lên yêu cầu 2 Hi sinh.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.