FANDOM


ÁM

ÁM
Dark Icon

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(やみ)

Nhật (furigana)

やみ

Nhật (kanji)

Rōmaji

Yami

Bản dịch tiếng Nhật

Darkness

Tiếng Anh

DARK

Lists

ÁM (闇やみ Yami "Darkness", DARK), là Hệ quái thú rất phổ biến trong Yu-Gi-Oh!. Hầu hết các quái thú nổi tiếng trong cả anime và thực tế đều có Hệ-ÁM, ví dụ như "Dark Magician", "Dark Magician Girl", "Jinzo", "Dark Armed Dragon", hay loạt quái thú "Red-Eyes". Thông thường, Loại-FiendZombie đều là Hệ-ÁM, tuy vậy cũng có một số của Spellcaster ("Reaper of Prophecy" and "Endymion, the Master Magician") hay Reptile (Kagetokage...). Mặc dù, ÁMQUANG là 2 Hệ đối lập nhau nhưng chúng cũng không có sự khắc chế rõ ràng trong cả OCG lẫn TCG.
ÁM, không có nghĩa là hoàn toàn xấu xa, đen tối. Một số quái thú trong loạt anime như loạt bài "Dark Magician"(dùng bởi Yugi trong Yu-Gi-Oh! Duel Monsters) hay cả "Blackwing" (dùng bởi Crow Hogan trong Yu-Gi-Oh! 5Ds). Hầu hết các nhân vật phe thiện đều ít nhất dùng 1 quái thú mang Hệ-ÁM, tuy nhiên lại có rất nhiều archetype Hệ-ÁM mang sự xấu xa đúng nghĩa như lswarm (mà phần lớn được gọi là "Evilswarm") hay "Dark World", là những đại diện rõ ràng cho cái ác.

Các nhóm bài hệ ÁM: "Archfiend", "Ally of Justice", "Blackwing", "Burning Abyss", "Dark Magician", "Dark Scorpion", "Destiny HERO", "Dark World", "Gagaga", "Ghostrick", "Gravekeeper's", "Infernity", "Inzektor", "lswarm", "Lunalight", "Predaplant", "Raidraptor", "Reptilianne", "Shaddoll", "The Phantom Knights", "Umbral Horror" và "Vampire".


Ví dụ


Mẫu Quái thú Hệ ÁM

GhostrickMummy
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.