? là giá trị được dùng cho ATK và/hoặc DEF gốc của quái thú để chỉ ra rằng giá trị này sẽ không được xác định khi nào không có mặt trên sân. Hiếm khi, một giá trị ? có thể được dùng trong một số video games đề ra các chỉ số mà có các giá trị không rõ ràng giống như Loại của Quái thú Token.

Khi nào ở trên sân, giá trị ATK hoặc DEF gốc là ? luôn được xem là 0. Hầu hết các quái thú có dùng giá trị như vậy đều đi kèm một hiệu ứng làm thay đổi chỉ số có liên quan, trừ ngoại lệ duy nhất là "The Creator God of Light, Horakhty".

Khi nào ở trên tay, trong Bộ bài, hay Mộ bài, một quái thú với ATK hoặc DEF là ? không thể được tìm kiếm hay được dùng bởi hiệu ứng đòi hỏi phải xác định được ATK hoặc DEF, tương tự như "Sangan", "Magician's Circle", "Limit Reverse", và "Skull Conductor".

???? cũng tương tự và được dùng duy nhất trong phiên bản không hợp lệ của "The Winged Dragon of Ra".

Ví dụ

OrichalcosShunoros-GLD4-EN-C-LE.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.