FANDOM


300px-TheDarkCreatorTCG2

AçıklamaEdit

Bu kart normal çağrılamaz veya kapalı koyulamaz. Bu kart sadece mezarlığınızda 5 veya daha fazla KARANLIK canavar varken kontrolünüzde hiç canavar yoksa özel çağırılabilir. Her tur bir kez, mezarlığınızdan 1 KARANLIK canavarı oyundan çıkararak mezarlığınızdan 1 KARANLIK canavarı özel çağırabilirsiniz.

Karanlık Taraf Kartları

Rainbow Dark DragonDark HorusThe Dark CreatorDark Nephthys
Dark Armed DragonDark GrepherDarknight ParshathDark Simorgh
Arcana Force EX - The Dark RulerDarklord ZeratoDark ValkyriaDark General Freed

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.