FANDOM


300px-DarkArmedDragonTCGyenigold

AçıklamaEdit

Bu kart normal çağırılamaz veya kapalı koyulamaz. Bu kart mezarlığınızda tam olarak 3 tane KARANLIK canavar varken özel çağırılmak dışında özel çağrılamaz. Mezarlığınızdan 1 KARANLIK canavarı oyundan çıkararak, sahadaki 1 kartı yok edin.

Karanlık Taraf Kartları

Rainbow Dark DragonDark HorusThe Dark CreatorDark Nephthys
Dark Armed DragonDark GrepherDarknight ParshathDark Simorgh
Arcana Force EX - The Dark RulerDarklord ZeratoDark ValkyriaDark General Freed


GmTürk

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.