Zenmaiday

発条の巻き上げ

Zenmaiday SECE.png
Kana ぜんまいのまきあげ
Romanizacja nazwy Zenmai no Makiage
Tłumaczenie nazwy jap. Konserwacja sprężyny
Rodzaj karty Trap icon.png TRAP CARD
Właściwość karty Continuous.svg Continuous Trap
Prędkość 2
Kod 83319610
Tekst karty
Once per turn: You can target 1 Machine-Type Xyz Monster you control; attach 1 "Wind-Up" monster from your hand or field to that monster as an Xyz Material. You can send this face-up card from the field to the Graveyard, then target 1 "Wind-Up" Xyz Monster you control; Special Summon, from your Extra Deck, 1 "Wind-Up" monster that is 1 Rank higher than that target, by using that target as Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on the Summoned monster.) You cannot activate these effects in the same Chain.
Tłumaczenie
Raz na turę: możesz obrać za cel 1 kontrolowanego przez ciebie Xyz-potwora typu Machine; dołącz do niego 1 potwora "Wind-Up" z twojej ręki lub pola jako Xyz-materiał. Możesz wysłać tę odkrytą kartę z pola na cmentarzysko, po czym obrać za cel 1 kontrolowanego przez ciebie potwora "Wind-Up"; specjalnie przyzwij z twojej dodatkowej talii 1 potwora "Wind-Up", którego stopień jest wyższy od stopnia tego celu o 1, używając tego celu jako Xyz-materiału (to specjalne przyzwanie jest traktowane jako Xyz-przyzwanie; Xyz-materiały dołączone do tego celu stają się także Xyz-materiałami przyzwanego potwora). Nie możesz aktywować tych efektów w tym samym łańcuchu.
Zestawy
Ciekawostki
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrataTreści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.