FANDOM


Z-ONE

ゼット・ワン

ZONE WC11
Romanizacja nazwy Zetto - Wan
Tłumaczenie nazwy Z-One
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Normal Normal Spell
Prędkość 1
Kod 62499965
Tekst karty

When this Set card is destroyed and sent to the Graveyard, select 1 Continuous Spell or Field Spell Card in your Graveyard, and add it to your hand.

When this card on the field is destroyed and sent to the Graveyard, you can select 1 card from your hand, Deck, or Graveyard, and remove it from play. Then, activate this card on the field with the same name and effects as the removed card. If this card is activated this way, it cannot be destroyed by card effects.

Tłumaczenie

Gdy ta zakryta karta zostanie zniszczona i wysłana na cmentarzysko, wybierz 1 kartę ciągłego zaklęcia lub kartę zaklęcia pola na twoim cmentarzysku i dodaj ją do swojej ręki.

Gdy ta karta na polu zostanie zniszczona i wysłana na cmentarzysko, możesz wybrać 1 kartę z twojej ręki, talii lub z cmentarzyszka i usunąć ją z gry. Następnie, aktywuj tę kartę na polu z tą samą nazwą i efektami co usunięta karta. Jeśli ta karta została aktywowana w ten sposób, nie może zostać zniszczona przez efekty kart.

Zestawy
Gry
Ciekawostki
  • Ta karta to nawiązanie do postaci Z-one.
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.