FANDOM


Yosen Training Grounds

修験の妖社

Yosen Training Grounds THSF
Kana しゅげんのようしゃ
Romanizacja nazwy Shugen no Yōsha
Tłumaczenie nazwy ang. Pole treningowe Yosen
jap. Świątynia prób Yōkai
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Continuous Continuous Spell
Prędkość 1
Kod 27918963
Tekst karty
Each time a "Yosenju" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Yosen Counter on this card. You can remove any number of Yosen Counters from this card; apply this effect, depending on the number of Yosen Counters removed. You can only use this effect of "Yosen Training Grounds" once per turn.

● 1 Counter: All "Yosenju" monsters you currently control gain 300 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field).
● 3 Counters: Add 1 "Yosenju" card from your Deck or Graveyard to your hand.

Tłumaczenie
Za każdym razem gdy potwór/y "Yosenju" zostaną normalnie lub specjalnie przyzwane, połóż 1 znacznik Yosen na tej karcie. Możesz usunąć dowolną liczbę znaczników Yosen z tej karty; użyj efektu zależnego od liczby usuniętych znaczników Yosen. Możesz skorzystać z tego efektu "Yosen Training Grounds" tylko raz na turę.

● 1 znacznik: wszystkie obecnie kontrolowane przez ciebie potwory "Yosenju" zyskują 300 punktów ataku do końca tej tury (nawet gdy ta karta opuści pole).
● 3 znaczniki: dodaj do swojej ręki 1 potwora "Yosenju" ze swojej talii lub cmentarzyska.

Zestawy
Anime
Ciekawostki
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.