FANDOM


Xyz Xtreme !!

エクシーズ熱戦 !!

Xyz Nessen ABYR
Kana エクシーズねつせん !!
Romanizacja nazwy Ekushīzu Nessen!!
Rodzaj karty Trap icon TRAP CARD
Właściwość karty Normal Normal Trap
Prędkość 2
Kod 57319935
Tekst karty
When an Xyz Monster you control is destroyed by battle: Pay 1000 Life Points; you reveal 1 Xyz Monster from the Extra Deck with a Rank less than or equal to that destroyed monster's, and so can your opponent (simultaneously). The player who revealed the monster with lower ATK takes damage equal to the difference between the the revealed monsters' ATK's. If the opponent doesn't reveal a monster, inflict damage to your opponent equal to the ATK of your revealed monster.
Tłumaczenie
Gdy potwór Xyz, którego kontrolujesz zostaje zniszczony w walce: Zapłać 1000 punktów życia; odsłoń jednego potwora Xyz z talii dodatkowej o stopniu niższym lub równym zniszczonemu potworowi, to samo może zrobić twój przeciwnik (równocześnie). Gracz, który odsłonił potwora z niższym atakiem otrzymuje obrażenia równe różnicy ataków odsłonionych potworów. Jeśli twój przeciwnik nie odsłonił żadnego potwora, zadaj mu obrażenia równe atakowi potwora, którego ty odsłoniłeś.
Zestawy
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.