FANDOM


Xyz Wrath

エクシーズ・パニッシュ Xyz Punish

Xyz Wrath GAOV
Romanizacja nazwy Ekushīzu Panisshu
Tłumaczenie nazwy ang. Gniew Xyz
jap. Kara Xyz
Rodzaj karty Trap icon TRAP CARD
Właściwość karty Continuous Continuous Trap
Prędkość 2
Kod 99064191
Tekst karty
Once per turn, when a Level 5 or higher monster's effect is activated (except during the Damage Step), and you control an Xyz Monster: You can discard 1 card; negate that effect, and if you do, destroy that monster.
Tłumaczenie
Raz na turę, gdy efekt potwora poziomu 5 lub wyższego jest aktywowany (z wyjątkiem stopnia obrażeń), a ty kontrolujesz potwora Xyz: Możesz zrzucić 1 kartę; zaneguj tamten efekt i jeśli to zrobisz zniszcz tego potwora.
Zestawy
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.