FANDOM


Xyz Universe

エクシーズ・ユニバース

Xyz Universe PRIO
Romanizacja nazwy Ekushīzu Yunibāsu
Tłumaczenie nazwy Uniwersum Xyz
Rodzaj karty Trap icon TRAP CARD
Właściwość karty Normal Normal Trap
Prędkość 2
Kod 11109820
Tekst karty
Target 2 face-up Xyz Monsters on the field; send both monsters to the Graveyard, then Special Summon 1 Xyz Monster from your Extra Deck, except a "Number" monster, whose Rank is equal to, or 1 less than, the combined original Ranks of those 2 Xyz Monsters, and if you do, attach this card to it as an Xyz Material. If you activated this card, your opponent takes no further damage this turn.
Tłumaczenie
Obierz za cel 2 odkryte Xyz-potwory na polu; wyślij obydwa potwory na cmentarzysko, po czym specjalnie przyzwij 1 Xyz-potwora ze swojej dodatkowej talii (oprócz potwora "Number"), którego stopień jest równy lub niższy o 1 od sumy stopni tych 2 Xyz-potworów i gdy to zrobisz, dołącz do niego tę kartę jako Xyz-materiał. Jeśli aktywowałeś tę kartę, twój przeciwnik nie otrzymuje żadnych dalszych obrażeń podczas tej tury.
Zestawy
Archetyp/Seria
  • Xyz (エクシーズ)
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.