FANDOM


Xyz Unit

エクシーズ・ユニット

Xyz Unit YS13
Romanizacja nazwy Ekushīzu Yunitto
Tłumaczenie nazwy Jednostka Xyz
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Equip Equip Spell
Prędkość 1
Kod 13032689
Tekst karty
Equip only to a face-up Xyz Monster. It gains ATK equal to its Rank × 200. If the equipped monster you control would detach its Xyz Material to activate its effect: You can detach this card as 1 of the Xyz Materials.
Tłumaczenie
Doposaż tylko do odkrytego Xyz potwora. Zyskuje on atak równy swojemu rankingowi × 200. Jeśli wyposażony potwór, którego kontrolujesz miałby odłączyć swój Xyz-Materiał, aby aktywować swój efekt: Może odłączyć tę kartę jako 1 z Xyz-Materiałów.
Zestawy
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.