FANDOM


Xyz Shift

エクシーズ・シフト

Xyz Shift LVAL
Romanizacja nazwy Ekushīzu Shifuto
Tłumaczenie nazwy Xyz-zmiana
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Normal Normal Spell
Prędkość 1
Kod 08339504
Tekst karty
Tribute 1 Xyz Monster; Special Summon from your Extra Deck, 1 Xyz Monster with the same Type, Attribute, and Rank as that Tributed monster had on the field, but with a different name, and if you do, attach this card to it as an Xyz Material. During the End Phase, send it to the Graveyard. You can only activate 1 "Xyz Shift" per turn.
Tłumaczenie
Poświęć 1 Xyz-potwora; specjalnie przyzwij ze swojej dodatkowej talii 1 Xyz-potwora o takim samym typie, atrybucie i stopniu jaki poświęcony potwór miał na polu, ale o innym imieniu, i jeśli to zrobisz, dołącz tę kartę do tego potwora jako Xyz-materiał. Wyślij tego potwora na cmentarzysko podczas fazy końcowej. Możesz aktywować tylko 1 kartę "Xyz Shift" na turę.
Zestawy
Anime
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.