FANDOM


Xyz-Raypierce

X-레이 피어스

XyzRaypierce WSUP
Romanizacja imienia Eksijeu Rei Pieoseu
Tłumaczenie imienia Przebicie Xyz-promieni
Poziom 4 LevelLevelLevelLevel
Atrybut Fire FIRE
Typ potwora Dragon/Effect
Atak i obrona 1700/200
Kod 86559484
Tekst karty
You can banish 1 Dragon-Type monster and 1 Wyrm-Type monster from your Graveyard; Special Summon 1 "Xyz-Raypierce" from your hand or Deck. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can inflict 500 damage to your opponent. You can only use each effect of "Xyz-Raypierce" once per turn.
Tłumaczenie
Możesz zbanować 1 potwora typu Dragon i 1 potwora typu Wyrm ze swojego cmentarzyska; specjalnie przyzwij 1 potwora "Xyz-Ray Pierce" ze swojej ręki lub talii. Jeśli ta karta zostanie wysłana z pola na cmentarzysko: możesz zadać 500 punktów obrażeń swojemu przeciwnikowi. Możesz skorzystać z każdego efektu "Xyz-Ray Pierce" tylko raz na turę.
Zestawy
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.