FANDOM


Void Purification

遡洸する煉獄

Void Purification CROS
Kana そこうするれんごく
Romanizacja nazwy Sokō suru Rengoku
Tłumaczenie nazwy ang. Oczyszczenie otchłani
jap. Wschodzący czyściec
Rodzaj karty Trap icon TRAP CARD
Właściwość karty Continuous Continuous Trap
Prędkość 2
Kod 61965407
Tekst karty
If you control a monster that is not an "Infernoid" monster, send this card to the Graveyard. You can only use each of these effects of "Void Purification" once per turn.

● During each of your opponent's Standby Phases: You can target 1 "Infernoid" monster in your Graveyard; add it to your hand.
● During each of your Standby Phases: You can target 1 of your banished "Infernoid" monsters; return it to the Graveyard.

Tłumaczenie
Jeśli kontrolujesz potwora innego niż potwór "Infernoid", wyślij tę kartę na cmentarzysko. Możesz skorzystać z każdego z poniższych efektów "Void Purification" tylko raz na turę.

● Podczas każdej z faz oczekiwania twojego przeciwnika: możesz obrać za cel 1 potwora "Infernoid" na twoim cmentarzysku; dodaj go do swojej ręki.
● Podczas każdej z twoich faz oczekiwania: możesz obrać za cel 1 z twoich zbanowanych potworów "Infernoid"; przywróć go na cmentarzysko.

Zestawy
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.